h

Verkiezingsprogramma SP Castricum 2018-2022

7 januari 2018

Verkiezingsprogramma SP Castricum 2018-2022

Foto: sp castricum

We zijn er vóór de mensen, met de mensen

In 2018 doet de Socialistische Partij Castricum voor de tweede keer mee aan de gemeentelijke verkiezingen. De afgelopen vier jaar heeft de SP, voor het eerst in de gemeenteraad, veel voor elkaar gekregen.

Zo heeft de SP zich ingezet voor de zorg. We vroegen aandacht voor de wachtlijsten in de jeugdzorg en voor het waarborgen van privacy in de zorg. Er werden ook in Castricum vele handtekeningen opgehaald tegen de bezuinigingen op de thuiszorg. En we hebben voor elkaar gekregen dat gemeenten vanaf 1 juni 2017 verplicht zijn om een fatsoenlijk tarief te betalen voor die zorg. Vanaf 1 april 2018 krijgen de medewerkers salaris volgens een nieuwe loonschaal, waardoor de loondump eindelijk stopt! Daarmee komt de beloning voor het werk eindelijk overeen met de te leveren werkzaamheden, een mooi succes.

De SP gaf de eerste aanzet om uitbreiding van het winkelcentrum tegen te houden. De afgelopen vier jaar is wel gebleken hoe zinvol dit is geweest: niet alleen in Geesterduin, maar óók in het dorpshart staan nog genoeg winkels leeg. Uitbreiding was verspilling van gemeenschapsgeld geweest, en had de levensvatbaarheid van bestaande zaken mogelijk ondermijnd. De SP streed voor financiële regelingen voor die middenstanders die de afgelopen jaren moeite hadden het hoofd boven water te houden, zodat zij hun winkel open konden houden.

Ook zorgde de SP ervoor dat twee nieuwe BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) werden aangesteld, om het centrum van Castricum veiliger en schoner te maken en te houden.

We strijden voor het behoud van goed openbaar vervoer in de regio, een betere bereikbaarheid van dorp en strand, maar ook voor het maximaal haalbare aan sociale woningbouw in de gemeente.

De SP was, en is er vóór de mensen en met de mensen. Voor de jongeren die een woning zoeken in onze mooie dorpen. Voor de kinderen die snelle en goede jeugdzorg nodig hebben. Voor de ouderen voor wie een goed openbaar vervoersnetwerk onmisbaar is. De SP geeft een stem aan al die inwoners. Maar om die stem te laten horen, hebben we uw steun nodig. Dus kies SP in maart 2018, voor een sociaal Castricum voor iedereen!

Wij wensen u veel plezier met het lezen van het verkiezingsprogramma.

Marjo Husslage, Fractievoorzitter SP Castricum

Reactie toevoegen

U bent hier