h
2 november 2018

''Ludieke'' algemene beschouwing door Marjo Husslage van de SP op 1 november 2018

Geacht college, beste collega’s, belangstellenden en luisteraars  

Lees verder
23 oktober 2018

Ronald van Raak, tweede kamerlid voor de SP, in Castricum over veiligheid

Foto: SP

Marjo Husslage, raadslid SP in de gemeente Castricum, opent de avond. Waarom staat het onderwerp veiligheid vandaag centraal? Er gaat veel goed, criminaliteitscijfers dalen, maar is dat het hele verhaal? Ronald van Raak gaat hier in zijn betoog op in en geeft al snel aan, dat dit niet het hele verhaal is.

Lees verder
10 oktober 2018

Statushouders geen voorrang geven is niet de oplossing voor het woningprobleem!

De SP heeft het initiatief genomen om met andere partijen tot onderstaand persbericht te komen:

Lees verder
29 september 2018

Ronald van Raak (SP) 19 oktober in Castricum!Politie en veiligheid, laten we het er eens over hebben samen…

Foto: SP

Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP, komt op vrijdagavond 19 oktober 2018 naar Castricum (20.00-22.00 uur, Ontmoetingscentrum Geesterhage, Geesterduinweg 3, Castricum)

Lees verder
14 september 2018

Loop mee tegen de verbindingsweg A8-A9!

Foto: SP

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert SP Noord-Holland, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland,
Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Houd Broekpolder Leefbaar, Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam en Werkgroep A8-Coenbrug
een wandeltocht en informatiemarkt in het gebied waar de provinciale snelweg A8-A9 moet komen. Dit gebied bestaat nu nog voornamelijk uit veel open groen en historische forten van de stelling van Amsterdam.
De SP nodigt iedereen van harte uit om mee te wandelen en de aansluitende informatiemarkt te bezoeken.

Lees verder
6 september 2018

SP afdelingen Noord Holland slaan alarm over jeugdzorg

Daags na de grote jeugdzorg manifestatie in Den Haag voor fatsoenlijk loon, minder bureaucratie en lagere werkdruk, is bekend geworden dat na het sluiten van de inschrijvingstermijn voor de aanbesteding Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor vijf (samenwerkende) regio’s in Noord-Holland-Gooi en Vechtstreek, Kop van Noord Holland, Kennemerland Nood en Zuid, de 3 grote Gespecialiseerde Instellingen in Noord Holland,  De William Schrikker Groep, Het Leger des Heils en De Jeugdgezinsbeschermers NIET hebben ingeschreven op deze aanbesteding voor het jaar 2019.  Ondermeer vanwege geen reële kostprijs en geen vermindering van administratieve lasten druk maar juist een verhoging van de administratieve lasten.                                   Dit betekent dat, ALS dit doorgaat, vanaf 2019 geen van deze aanbieders beschikbaar is voor nieuwe aanmeldingen. In deze regio’s. 

Lees verder
4 september 2018

Kom mee naar Rotterdam: zaterdag 15 september 2018

 

Op 15 september a.s. is het precies tien jaar geleden dat de crisis uitbrak. Met het failliet gaan van de Amerikaanse bank Lehman Brothers begon een gigantische financiële, economische en sociale crisis. Tien jaar later is ons land er zeker niet rechtvaardiger op geworden.

Lees verder
11 juli 2018

ENTREEBEWIJS VOOR HET BUSMUSEUM

Foto: SP

Voor aanvang van de statenvergadering maandag 9 juli, zorgde de SP voor een klein opstootje voor de ingang van het Provinciehuis. Een delegatie van de SP en andere boze buspassagiers protesteerden daar nogmaals tegen de opheffing van de buslijnen in Noord-Holland Noord.

Lees verder
2 juli 2018

Worden er nog steeds sociale huurwoningen verkocht ?

De SP krijgt vaak de vraag;  waarom worden er nog steeds sociale huurwoningen verkocht, terwijl er zoveel ( jonge) mensen wachten op een sociale huurwoning?                         

Lees verder
2 juli 2018

De SP gaat door met de actie, Red de Bus!

Foto: SP

Foto: SP
Foto: SP
Lees verder

Pagina's