h
26 januari 2018

SP liet zich horen en zien bij Provinciale Staten in Haarlem

Foto: SP

Op maandag 22 januari is de SP met een bus vol sympathisanten voor  de actie voor behoud van de buslijnen in Noord-Holland Noord, naar Haarlem geweest. Om  bij de commissie vergadering over het vervoer, in te spreken. Er waren maar liefst  acht woordvoerders die alle acht pleitten voor het behoud van de buslijnen en 30 aanwezigen op de publieke tribune.

Lees verder
7 januari 2018

Verkiezingsprogramma SP Castricum 2018-2022

Foto: sp castricum

We zijn er vóór de mensen, met de mensen

Lees verder
18 december 2017

Sociale huurwoningen

De SP roept op om de kans op 48 sociale huurwoningen door te laten gaan!

Lees verder
18 december 2017

In memoriam Cor Rosier

Foto: SP

16 december 1943 - 8 december 2017

Lees verder
10 november 2017

Voor de SP is publiek geld niet bedoeld voor een multinational

Onlangs werd er door de SP in de gemeenteraad gestemd vóór deelname aan het onderzoekstraject voor de verkoop van gemeentelijke Eneco-aandelen. Die stem leidde hier en daar tot discussie en verontwaardiging: de keuze zou niet passen bij het gedachtegoed van de partij. Graag willen we uitleggen hoe we tot onze stem zijn gekomen.

Lees verder
8 november 2017

Succesvolle handtekeningenactie in Bakkum

Foto: SP

De SP gaat door met actievoeren tegen het schrappen van buslijn 164 naar Egmond.

Lees verder
2 november 2017

Nationaal zorgfonds nog steeds actueel

Foto: nationaal zorgfonds

Het lijkt alsof iedereen het is vergeten, maar het kan nog steeds! Steun de actie voor een nationaal zorgfonds zonder eigen risico op https://nationaalzorgfonds.nl/

Lees verder
20 oktober 2017

SP'ers demonstreren tegen opheffing buslijnen Noord-Holland Noord

Foto: SP

SP 'ers uit Castricum, Den Helder, Schagen, Heerhugowaard en Enkhuizen hebben 16 oktober geprotesteerd tegen de dreigende opheffing van vijf buslijnen in Noord-Holland Noord. Met levensgrote bushalteborden demonstreerden zij voor Hotel Igesz in Schagen. Provincie Noord-Holland en busbedrijf Connexxion hielden daar een informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden over de opheffingsplannen. De SP-halteborden, met daarop de lijnnummers van de bedreigde buslijnen en een protest-tekst, zijn ontworpen door de Helderse SP'er Peter Dirks.

Lees verder
9 oktober 2017

SP petitie buslijn 164 uitgebreid

Foto: SP

SP Petitie buslijn 164 is uitgebreid, zodat mensen in de hele regio Noord Holland-Noord kunnen tekenen. Want ook de buslijnen 150, 152 en 158 dreigen opgeheven te worden.

Lees verder
21 september 2017

SP start petitie voor behoud buslijn 164

Foto: SP

Omdat op 1 januari 2016 de Brede Doel uitkering van de rijksoverheid aan de provincie voor het openbaar vervoer is omgezet in een niet-geoormerkt deel van het Provinciefonds, heeft de SP in april 2016 een motie ingediend om te voorkomen dat het (bus)voorzieningenniveau door de (huidige) concessiehouder op verschillende plekken in de regio nog ernstiger zou worden aangetast door het niet verhogen van het aanbestedingsbedrag.

Lees verder

Pagina's