h

Voor de SP is publiek geld niet bedoeld voor een multinational

10 november 2017

Voor de SP is publiek geld niet bedoeld voor een multinational

Onlangs werd er door de SP in de gemeenteraad gestemd vóór deelname aan het onderzoekstraject voor de verkoop van gemeentelijke Eneco-aandelen. Die stem leidde hier en daar tot discussie en verontwaardiging: de keuze zou niet passen bij het gedachtegoed van de partij. Graag willen we uitleggen hoe we tot onze stem zijn gekomen.

Allereerst was de stemming niet een stemming voor de verkoop van de aandelen, maar een stemming voor deelname aan een onderzoekstraject naar de verkoop. Gemeenten die deelnemen aan dat traject krijgen professionele begeleiding bij de eventuele verkoop van aandelen. Pas aan het einde van het traject wordt beslist over die verkoop. Nu deelnemen aan het traject en toch nog afzien van verkoop kan, maar omgekeerd te werk gaan kan niet. Met andere woorden: je kunt altijd nog afzien van verkoop, maar op een later moment instappen in het traject is niet mogelijk. Om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de professionele begeleiding en alle beschikbare informatie, heeft de SP voor deelname aan het traject gestemd. Dat is dus nadrukkelijk nog geen definitieve stem voor verkoop.

Maar, we willen niet de indruk wekken dat we pertinent tegen verkoop van de aandelen zijn en alleen maar willen deelnemen aan het traject om er halverwege weer uit te stappen. Deelname aan het traject is met de intentie om de aandelen te verkopen. Ook daarvoor hebben we weloverwogen argumenten in dit complexe verhaal, waarvan we de twee belangrijkste willen toelichten.

Voor de SP is publiek geld niet bedoeld voor een multinational

De aandelen in Eneco staan voor publiek geld in een commercieel bedrijf. Eneco is ooit begonnen als een publieke nutsvoorziening, maar is dat sinds de liberalisering van de energiemarkt niet meer. Het is inmiddels een groot, commercieel bedrijf met verschillende takken, ook in het buitenland. Door de ontstaansgeschiedenis heeft de gemeente aandelen in handen, maar met publiek geld beleggen is voor de SP niet wenselijk. In de wet staat overigens dat dergelijke deelnemingen alleen zijn toegestaan als ze het (lokale) publiek belang dienen en zo min mogelijk risico opleveren. De SP vindt dat aan beide bepalingen in het geval van Eneco niet (voldoende) wordt voldaan.  

De SP wil zeker zijn van een duurzame investering

Een van de argumenten voor behoud van de aandelen is invloed op de energietransitie. Die invloed uitoefenen op Eneco kan alleen als alle gemeentelijke aandeelhouders zouden samenwerken. De SP vindt dat een risico en wil er graag zeker van zijn dat de gemeente werkelijk invloed heeft op de energietransitie. Daarom vinden we dat we de aandelen moeten verkopen en de opbrengsten direct lokaal moeten investeren in duurzaamheid. Daarom heeft de SP Castricum in de raad een voorstel gedaan voor bestemming van de opbrengsten:

-Een derde voor inleg in het lokale duurzaamheidsfonds met als doel verduurzaming van gemeentelijk vastgoed (nieuw- en oudbouw).
-Een derde voor investeren in particuliere duurzaamheidsopties, nader te bepalen met inwoners van de gemeente, waaronder bijvoorbeeld coöperatie CALorie.
-Een derde voor aflossing van de gemeenteschulden. De rente die daardoor niet meer hoeft te worden betaald, wordt structureel extra gestort in het duurzaamheidsfonds.

Het voorstel wordt ingediend als motie wanneer definitief gestemd zal worden over de verkoop van de aandelen.

Natuurlijk kunnen we hier niet alle argumenten en afwegingen uitleggen, daarvoor is de situatie te complex en de ruimte hier te beperkt. Wilt u toch meer uitleg? Neem dan contact op met Cees Mooij, carousselraadslid voor de SP, via  cees.mooij@kpnmail.nl

Namens de SP-fractie,

Marjo Husslage, fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier