h

SP wil weten hoe de zorg in Castricum ervoor staat

11 januari 2016

SP wil weten hoe de zorg in Castricum ervoor staat

Foto: sp ijselstein

De SP lanceert een nieuw zorgmeldpunt omdat er steeds meer signalen bij de SP binnenkomen dat er nogal wat mis dreigt te gaan. Zo willen we graag weten van de werknemers van de thuiszorg en de verzorgingshuizen c.q. de verpleeghuizen of de werkdruk is toegenomen en of het salaris omlaag is gegaan. Moest u gedwongen uren inleveren? Moest u gaan werken in een gemeente verderop en bent u hierdoor veel meer reistijd kwijt? Zijn de problemen met de PGB’s opgelost? Hoe staat het met de psychiatrische zorg en verloopt alles naar wens bij de jeugdzorg? Wat betekent de bezuiniging op de dagbesteding in de praktijk voor u? Natuurlijk horen we het graag als u juist iets positiefs te melden hebt, we willen graag een totaalbeeld krijgen.

Van de cliënten van de thuiszorg en de bewoners van de verzorgingshuizen en verpleeghuizen willen wij graag weten of de zorg nog wel toereikend is. Krijgen de cliënten van de thuiszorg minder uren hulp en wat is het gevolg daarvan? Probeert de aanbieder van de zorg het aantal uren zorg omlaag te brengen ondanks een eerdere indicatie voor meer uren door de gemeente? Natuurlijk mag u als familie, buren of vrienden van de cliënten ook reageren als u ons iets belangrijks te melden hebt. Of is het juist prima geregeld?

Raakt u als mantelzorger overbelast door het terugbrengen van het aantal uren zorg? Wat betekent dit concreet voor u? Of merkt u dat u het extra werk prima aankunt?

De SP wil niet de indruk wekken dat ze de problemen op kan lossen. Het gaat hier slechts om een meldpunt om in kaart te brengen wat goed gaat, wat fout gaat of wat verbeterd kan worden. Wel kunnen we cliënten van de thuiszorg helpen met het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente.

U kunt uw melding doorgeven op de site van de SP: https://castricum.sp.nl/form/sp-castricum-zorgpuntZet u boven uw verhaal: zorg – dan komt uw melding direct bij het zorgmeldpunt van de SP terecht. U kunt ook bellen op maandag- of dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur op nummer: 06 – 16 89 84 70

Reactie toevoegen

U bent hier