h
17 maart 2017

Winkeliers enthousiast over MKB-avond SP

Foto: SP

Vrijdagavond 10 maart organiseerde de SP een MKB-avond voor de winkeliers uit Castricum. De sprekers waren Henk Ruijter (Projectleider Herstructurering Winkelgebied Castricum);  Marnix Bruggeman (SP Statenlid Provinciale Staten); Hans van Goor met zijn collega Arnold Terpstra (Adviesbureau retail en adviseurs gemeenten). Gastvrouw was Marjo Husslage, fractievoorzitter SP-Castricum.

Lees verder
27 februari 2017

10 maart informatieve avond Detailhandel & Winkelgebieden

SP Castricum organiseert een informatieve avond Detailhandel & Winkelgebieden in Castricum. Op vrijdagavond 10 maart, van 20.00uur tot 22.00uur, inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom in Ontmoetingscentrum Nieuw Geesterhage, Geesterduinweg 3, 1902CB Castricum om deel te nemen aan deze informatieavond met de volgende gastsprekers:

Lees verder
16 februari 2017

SP-Castricum voorziet rechtszaken thuiszorg bij de gemeente

Foto: SP

SP-Castricum heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat oudere en kwetsbare bewoners in de knel zouden komen als er niet zorgvuldig zou worden gekeken naar de huishoudelijke zorg die mensen nodig hebben. SP-Castricum nodigde vorig jaar een deskundige van de FNV uit om de Raadsleden die geïnteresseerd waren, voor te lichten over hoe op de juiste manier met een hulpvraag van de inwoners kan worden omgegaan.

Lees verder
14 februari 2017

Wmo-team Haarlem maakt zich sterk voor belangen clienten in Noord- en Zuid-holland

In Haarlem is een Wmo-team in het leven geroepen voor mensen in Noord- en Zuid-Holland, die zich niet gehoord voelen door gemeenten bij hun aanvraag voor een WMO maatwerkvoorziening.

Lees verder
13 februari 2017

Discussieavond 'wonen' bij Fase Fier te Bakkum

Op 8 februari jl. was er bij Fase Fier een discussieavond van D'66, waarbij  SP fractievoorzitter Marjo Husslage was uitgenodigd om het standpunt van de SP naar voren te brengen.                   

Lees verder
13 februari 2017

Nationaal Zorgfonds op Castricum-TV

Foto: nationaal zorgfonds

Castricum-TV besteedt aandacht aan het Nationaal Zorgfonds in een interview met psychiater Cobie Groenendijk, radioloog Lewie Vogelpoel en SP Castricum voorzitter Petra Gazendam.

Lees verder
6 december 2016

Informatieavond Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Psychiater Cobie Groenendijk steunt het Nationaal Zorgfonds. Ze zegt hier zelf over dat de marktwerking in de zorg veel ellende heeft gebracht. En zij kan het weten, want ze merkt het dagelijks in haar praktijk.

Lees verder
8 juni 2016

SP-Castricum tegen kosten veroorzaakt door bureaucratie

Foto: SP

De SP heeft  schriftelijke vragen aan het college gesteld omdat de gemeente Castricum een ernstige achterstand heeft met het betalen van facturen voor geleverde zorg.

Lees verder
8 juni 2016

Eindelijk rechtvaardigheid!

Foto: SP

Het huidige Kabinet heeft gemeenten een forse bezuiniging op het budget voor huishoudelijke verzorging opgelegd. Hierdoor hebben veel gemeenten, zo ook onze C.A.L. gemeente,  fors ingegrepen op de huishoudelijke verzorging: uren gekort vanuit een ander uitgangspunt; ‘’ schoon en leefbaar huis’’, met alle gevolgen van dien.

Lees verder
1 juni 2016

Raadsinformatie avond op een ander manier ingevuld door de SP.

Foto: SP

Afgelopen donderdagavond 26 mei heeft er een debat plaatsgevonden over de voor- en nadelen  van het TTIP handels verdrag. Dit debat vond plaats in de raadszaal. Doel was de  voor-  en nadelen  van het TTIP handels verdrag te bespreken. De SP had hiervoor  dhr. Geert Ritsema van Milieudefensie en de heren Glaubitz en Van den Heuvel, beiden raadslid voor D66 in Amsterdam  met enige kennis van dit onderwerp,  uitgenodigd. 

Lees verder

Pagina's