h
21 september 2017

SP start petitie voor behoud buslijn 164

Foto: SP

Omdat op 1 januari 2016 de Brede Doel uitkering van de rijksoverheid aan de provincie voor het openbaar vervoer is omgezet in een niet-geoormerkt deel van het Provinciefonds, heeft de SP in april 2016 een motie ingediend om te voorkomen dat het (bus)voorzieningenniveau door de (huidige) concessiehouder op verschillende plekken in de regio nog ernstiger zou worden aangetast door het niet verhogen van het aanbestedingsbedrag.

Lees verder
6 september 2017

Verantwoording jaarlijks raadsbudget

Alle fracties moeten zich ieder jaar verantwoorden over de besteding van het raadsbudget wat jaarlijks wordt toegekend door de gemeente. Zo ook dit jaar. Een aantal fracties gaat wel heel creatief om met de regels die hiervoor gelden .

Lees verder
6 september 2017

Goed nieuws voor medewerkers in de huishoudelijke zorg

Eindelijk is er een bodem in lonen, zodat de medewerkers hun oude loon weer kunnen terugkrijgen en niet meer in onzekerheid hoeven te leven over hun inkomen

Lees verder
11 juli 2017

SP de wijk in

Foto: SP

Op 1 juli liet de SP door het hele land zien dat ze zich samen met inwoners inzet voor verbeteringen.

Lees verder
28 juni 2017

SP Castricum biedt stakende docenten een taart aan

Foto: SP

Docenten in het basisonderwijs hebben op dinsdagochtend  27 juni een uur lang het werk neergelegd. Het eerste uur van de schooldag werd er gestaakt en geen les gegeven.

Lees verder
25 juni 2017

Algemene beschouwing SP bij de kadernota

Foto: SP

Algemene beschouwing bij de kadernota, uitgesproken op 22 juni 2017 in de raadzaal van Castricum, door Marjo Husslage

Lees verder
19 juni 2017

Vindt de gemeente geld besparen belangrijker dan veiligheid?

Foto: SP

Vindt de gemeente geld besparen belangrijker dan veiligheid? Van een ervaringsdeskundige hoorden wij dat mensen die een scootmobiel nodig hebben en daarvoor aankloppen bij de gemeente het goedkoopste model vergoed kunnen krijgen.

Lees verder
19 juni 2017

Motie SP over aanpak topsalarissen

Motie SP over aanpak topsalarissen bij o.a. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Veilgheidsregio sneuvelt bij de gemeenteraad van Castricum.

Lees verder
30 mei 2017

SP Castricum zet grote vraagtekens bij de woningbouwplannen in Castricum

Foto: SP

SP Castricum wil meer inzicht in de lokale woonbehoefte. En is het niet eens met het voornemen van het college om het aandeel sociale huur/koopwoningen in Zandzoom in Castricum van 38% naar 30% te verlagen.

Lees verder
22 mei 2017

Het Nationaal Zorgfonds gaat verder met actievoeren!

Het eigen risico is een boete op ziek zijn. De zorg in Nederland is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars worden miljarden verspild.

Lees verder

Pagina's