h
30 mei 2017

SP Castricum zet grote vraagtekens bij de woningbouwplannen in Castricum

Foto: SP

SP Castricum wil meer inzicht in de lokale woonbehoefte. En is het niet eens met het voornemen van het college om het aandeel sociale huur/koopwoningen in Zandzoom in Castricum van 38% naar 30% te verlagen.

Lees verder
22 mei 2017

Het Nationaal Zorgfonds gaat verder met actievoeren!

Het eigen risico is een boete op ziek zijn. De zorg in Nederland is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars worden miljarden verspild.

Lees verder
19 mei 2017

Opnamestop bij Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

De SP fractie van de gemeente Castricum maakt zich grote zorgen over de groei van wachtlijsten en daaruit voortvloeiende aanmeldstop bij Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Naar aanleiding hiervan heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder
19 mei 2017

Oproep: privacyschending in de thuiszorg?

Foto: SP / Flickr

Er bereiken de SP signalen dat verschillende thuiszorgmedewerkers in onze regio opdracht krijgen om hun cliënten naar hun ID-bewijs te vragen en daar digitaal een foto van te maken om die op te sturen naar de zorgverzekeraar. Dit zou gevraagd zijn door de thuiszorgorganisatie in opdracht van de zorgverzekeraar.

Lees verder
19 april 2017

Op 12 april is er een nieuw bestuur gekozen voor de SP afdeling in Castricum

Na een termijn van vier jaar was het tijd voor het kiezen van een nieuw bestuur.

Lees verder
17 maart 2017

SP bedankt stemmers

Foto: SP

In Castricum zijn de SP-stemmers de SP behoorlijk trouw gebleven. Slechts een klein verlies bij de SP in Castricum en dat viel in deze roerige tijden en versplintering wel te verwachten.

Lees verder
17 maart 2017

Winkeliers enthousiast over MKB-avond SP

Foto: SP

Vrijdagavond 10 maart organiseerde de SP een MKB-avond voor de winkeliers uit Castricum. De sprekers waren Henk Ruijter (Projectleider Herstructurering Winkelgebied Castricum);  Marnix Bruggeman (SP Statenlid Provinciale Staten); Hans van Goor met zijn collega Arnold Terpstra (Adviesbureau retail en adviseurs gemeenten). Gastvrouw was Marjo Husslage, fractievoorzitter SP-Castricum.

Lees verder
27 februari 2017

10 maart informatieve avond Detailhandel & Winkelgebieden

SP Castricum organiseert een informatieve avond Detailhandel & Winkelgebieden in Castricum. Op vrijdagavond 10 maart, van 20.00uur tot 22.00uur, inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom in Ontmoetingscentrum Nieuw Geesterhage, Geesterduinweg 3, 1902CB Castricum om deel te nemen aan deze informatieavond met de volgende gastsprekers:

Lees verder
16 februari 2017

SP-Castricum voorziet rechtszaken thuiszorg bij de gemeente

Foto: SP

SP-Castricum heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat oudere en kwetsbare bewoners in de knel zouden komen als er niet zorgvuldig zou worden gekeken naar de huishoudelijke zorg die mensen nodig hebben. SP-Castricum nodigde vorig jaar een deskundige van de FNV uit om de Raadsleden die geïnteresseerd waren, voor te lichten over hoe op de juiste manier met een hulpvraag van de inwoners kan worden omgegaan.

Lees verder
14 februari 2017

Wmo-team Haarlem maakt zich sterk voor belangen clienten in Noord- en Zuid-holland

In Haarlem is een Wmo-team in het leven geroepen voor mensen in Noord- en Zuid-Holland, die zich niet gehoord voelen door gemeenten bij hun aanvraag voor een WMO maatwerkvoorziening.

Lees verder

Pagina's