h

SP liet zich horen en zien bij Provinciale Staten in Haarlem

26 januari 2018

SP liet zich horen en zien bij Provinciale Staten in Haarlem

Foto: SP

Op maandag 22 januari is de SP met een bus vol sympathisanten voor  de actie voor behoud van de buslijnen in Noord-Holland Noord, naar Haarlem geweest. Om  bij de commissie vergadering over het vervoer, in te spreken. Er waren maar liefst  acht woordvoerders die alle acht pleitten voor het behoud van de buslijnen en 30 aanwezigen op de publieke tribune.

Omdat er zoveel mensen waren gekomen, moest er worden verhuisd naar een grotere vergaderzaal + publieke tribune.

De SP, bij monde van Marnix Bruggeman, blijft fel tegenstander van elke vorm van afkalving van de buslijnen in de Noordkop.

Partijen als PvdA, Groen Links en  de Ouderenpartij Noord-Holland in de Statencommissie, spraken zich uit voor een plan van Statenlid Nico Papineau Salm van de PvdA, dat  ervoor zou zorgen dat de bussen nog wel in de spits blijven rijden. Al werd het ook door hen omschreven als ‘’een doekje voor het bloeden’’. Dit voorstel wordt uiteraard omarmd door gedeputeerde Elisabeth Post, die bij de financiering van asfalt, zoals bij de afslag A9, steeds meer geld weet ‘’tevoorschijn te toveren’. Dit met alle gevolgen van dien voor de gemeente Heiloo. Maar t.o.v.de buslijnen blijft zij wel ‘’op de kleintjes  letten’’ met een houding van; ‘’wat denk je dat dat allemaal wel niet kost?’’

Bij deze vergadering werd het helaas weer eens bevestigd dat bij de VVD het financieel rendement vele malen belangrijker wordt gevonden dan het maatschappelijk rendement.

Een van de  insprekers was Marjo Husslage uit Castricum. Zij kreeg als eerste het woord als inspreker. In de bijlage de volledige tekst.

 

Reactie toevoegen

U bent hier