h

Sociale huurwoningen

18 december 2017

Sociale huurwoningen

De SP roept op om de kans op 48 sociale huurwoningen door te laten gaan!

In de gemeenteraad wordt al jaren door meerdere partijen gepleit voor woningen voor woningzoekenden die dat hard nodig hebben. Er is gesproken over het tekort aan woningen voor ouderen, jongeren en natuurlijk over de sociale woningbouw. Dat hiervan  nog maar weinig is gerealiseerd heeft te maken met de haken en ogen die bij iedere beslissing hierover meespelen. Dat dit nu opnieuw het geval is met het plan voor sociale woningbouw op het terrein van Dijk en Duin is dan ook niet nieuw.

Toch wil de SP benadrukken dat het nu heel belangrijk is deze kans te grijpen. Niet eerder kwam de afgelopen jaren de mogelijkheid voorbij om in te kunnen stemmen met de bouw van zoveel sociale huurwoningen. Ook al is dit nog steeds lang niet voldoende om te kunnen voldoen aan de wens, of beter gezegd, aan de noodzaak deze woningen te realiseren.

Het is dan ook moeilijk voorstelbaar dat veel partijen in de gemeente mogelijk opnieuw deze kans voorbij willen laten gaan. In mooie woorden kun je niet wonen. De SP maakt zich grote zorgen dat dit haalbare plan voor 48 sociale huurwoningen nu niet door gaat.

Er mag nu geredeneerd worden dat we klem zijn gezet door Parnassia omdat alleen op het terrein van de Clinge kan worden gebouwd, omdat de bouwlocatie van Koekoeksduin al is gegund aan de bouwfirma ABB, maar men schijnt te zijn vergeten dat de marktwerking, privatisering van de Zorg ook hier de hand in heeft.

Zorginstellingen zijn immers door de marktwerking genoodzaakt om de nieuwbouw van zorgpaviljoens te genereren uit de winst op koopwoningen?

Daar is nu eenmaal het merendeel van de politieke partijen landelijk mee akkoord gegaan.

De SP heeft altijd gewaarschuwd voor dit soort consequenties, er is nooit naar de SP geluisterd, en daarom hebben we hiermee nu te dealen.

We hopen van harte dat een aantal partijen toch nog zullen besluiten met het plan in te stemmen. Dat zou voor veel woningzoekenden een hele fijne gedachte zijn om de feestdagen mee in te gaan. Een kans op een huur woning, een plek onder de zon!

Marieke Kooter en Marjo Husslage

Reactie toevoegen

U bent hier