h

SP-bijeenkomst over IS druk bezocht

7 oktober 2015

SP-bijeenkomst over IS druk bezocht

Foto: petra gazendam

Meer dan 70 mensen bezochten de lezing van Harry van Bommel over het ontstaan en de bestrijding van IS (ISIS). Het verhaal was dermate boeiend dat de pauze bijna vergeten werd. Van Bommel beantwoordde de vragen uit het publiek en het was merkbaar dat men steeds beter geïnformeerd raakte en de vragen steeds gerichter werden.

Het verhaal van de Koerd Younis Lutfula verduidelijkte veel. Hij kon de mensen uitleggen hoe verschillend wij en de mensen in het strijdgebied naar de situatie kijken. Hij vertelde ook over zijn drie uur durende interview met een gevangen genomen IS strijder, een schokkend relaas.

Aan het einde van de avond was het iedereen helder dat er vaak veel te simpel wordt gedacht over het oplossen van de problemen in het strijdgebied. Van Bommel gelooft niet in een militaire oplossing voor Syrië en Irak. Hij bepleit een internationale vredesconferentie waar de VS, Rusland en de landen uit de regio aan moeten deelnemen met als eerste doel een staakt het vuren. Ook de regering van Assad moet daarbij aan tafel. Onderhandelen met ISIS sluit van Bommel uit omdat ISIS zich niet aan de uitkomst van een conferentie zal verbinden.

De suggestie dat het mogelijk zou zijn om een ‘veilig gebied’ te creëren voor de vluchtelingen in het midden oosten zelf, werd met steekhoudende argumenten als een onhaalbaar streven onderuit gehaald.

U bent hier