h

Situatie thuiszorg baart SP zorgen

13 oktober 2015

Situatie thuiszorg baart SP zorgen

Foto: Arend van Dam

De aanbesteding van de thuiszorg heeft in Castricum voor veel onrust gezorgd. Tweede Kamerlid Renske Leijten, van de SP, heeft hierover al in juli 2015 vragen over gesteld aan Staatssecretaris Van Rijn (PvdA). De SP sprak de zorg uit dat mensen in de gemeentes Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hun vertrouwde thuiszorgmedewerker kwijt zouden raken door elke wijk aan een verschillende zorgaanbieder toe te kennen, iets wat overigens haaks staat op de vrije keuzemogelijkheid van de cliënt. Deze manier van verdelen heeft verregaande consequenties, niet alleen voor de cliënten maar ook voor het personeel.

Bovendien stelde Renske Leijten vragen over het omzetten van de maatwerkvoorziening, zoals de HH1 nu wordt behandeld, naar een algemene voorziening. Daardoor komen mensen die huishoudelijke zorg krijgen op HH1 niveau in een heel andere, ongunstigere situatie terecht.

Staatssecretaris Van Rijn stelde in zijn reactie dat hem nog niet duidelijk was hoe het e.e.a. zou uitpakken omdat de aanbesteding nog niet rond was. Dit afwachten of een situatie gunstig dan wel ongunstig uitpakt, brengt uiteraard wel de nodige risico’s met zich mee waarvan personeel en cliënten nu de dupe dreigen te gaan worden.

De SP was aanwezig bij een  bijeenkomst van Viva!  waarin het personeel te horen kreeg dat de aanbesteding ongunstig was uitgepakt voor hen. De aanbesteding was gegund aan Axxicom, een thuishulp BV, die zich op hetzelfde zelfde adres bevindt als schoonmaakbedrijf Facilicom in Schiedam.

Hierdoor zouden degenen met een vast contract  bij Viva! in  Beverwijk, Heemskerk of Alkmaar  moeten gaan werken en de cliënten hun vertrouwde hulp in Castricum kwijtraken.  De flexwerkers zouden per 1 januari  geen werk meer hebben.

Dit, terwijl volgens de WMO iedere thuishulporganisatie verplicht is te praten over overname van het personeel als er een andere aanbieder komt.

 Wij zijn van mening dat de kwaliteit van huishoudelijke hulp zoals deze nu nog is, waarbij het meer is dan alleen schoonmaken, niet te vergelijken is met wat een schoonmaakbedrijf normaal gesproken biedt. Daarbij  is continuïteit in de zorgverlening met vertrouwde zorgverleners van groot belang voor cliënten en de thuiszorgmedewerkers.

Naar aanleiding van onze zorgen heeft de SP in de raad hier al eerder schriftelijke vragen over ingediend.

Wij hebben signalen ontvangen van thuiszorgmedewerkers, dat de gemeente Castricum de keukentafelgesprekken, die gepland waren voor 1 oktober, nog niet  heeft afgerond.

Sommige cliënten zijn al een paar jaar niet meer geïndiceerd en zijn ten onrechte nog ingedeeld in HH1, terwijl ze thuishoren in HH2 door (voortschrijdende) dementie of andere ziektebeelden. 

Wij vragen het college om snel duidelijkheid te bieden in het belang van de cliënten en de medewerksters van de huishoudelijke zorg.

Ook roept de SP alle medewerkers én cliënten die hun werk of vertrouwde thuiszorgmedewerker dreigen kwijt te raken op, contact op te nemen met Linda Louwe, e-mailadres: lindalouwe@casema.nl.

Zie ook:

U bent hier