h
19 november 2019

Geen lezerspost met politieke standpunten in het lokale nieuwsblad voor Castricum ?

De lokale radio en televisie In Castricum worden gesubsidieerd. We waarborgen met afspraken dat er op radio en televisie een evenwichtig beeld wordt geschetst van de lokale democratie, en er ruimte is voor de publieke stem. Voor de geschreven pers geldt ten enenmale niet. Daar wordt subsidie geschuwd, angst voor censuur wordt genoemd.
We zien dat de lokale schrijvende pers het moeilijk heeft in Castricum, de gevolgen waren bijvoorbeeld merkbaar een paar weken geleden bij het verdwijnen van het Nieuwsblad van Castricum. En dat terwijl de lokale pers de noodzakelijke waakhond is van de lokale democratie. Daarnaast is de pers het podium van de publieke stem, middels de opiniestukken. Wij hebben de lokale pers nodig. 
Nu bereiken ons van meerdere kanten berichten dat lezerspost niet meer gepubliceerd wordt in de laatst overgebleven lokale krant, om de volgende reden:

De redactie heeft besloten geen lezerspost meer te publiceren met politieke standpunten cq. politiek gerelateerde inhoud omdat er in het verleden brieven zijn gepubliceerd met onjuiste informatie. Het is voor de redactie helaas niet mogelijk alle content op inhoud te checken, vandaar deze beslissing.

Lees verder
1 november 2019

De beschouwing van de SP, met als titel De Eigen Castricummer

De beschouwing is ook dit jaar, zoals u inmiddels van ons gewend bent en misschien ook wel verwacht, vanuit een andere invalshoek geschreven. Daarom licht ik alvast toe voordat ik begin dat ‘’ De  eigen Castricummer’’ voor een  fictief  idee  staat.  Een persoon die niet bestaat, maar die wel door alle extreme kampen steeds op het toneel wordt gezet en elke keer in het eigen kamp wordt getrokken.

Lees verder
8 oktober 2019

Gemeente pronkt met SP actie!

Zoals iedereen in Castricum wel weet, heeft de SP zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor het behoud van buslijn 164.

Lees verder
2 oktober 2019

Je kunt wel alles willen, maar je moet niet willen dat alles kan.

 

Formule 1

Maandag vond een debat plaats in Provinciale Staten over de plannen om een Formule-1 race te houden in Zandvoort. De datum is al geprikt: 3 mei 2020. Dan moet je volgens Minister Bruins van Sport (maar ook van Volksgezondheid ) overal in Nederland vroemmmmm.. kunnen horen. 

Lees verder
26 september 2019

De woningmarkt is verziekt door het vrije markt mechanisme!

Foto: naamloos / Kennemerwonen

Het door kleine en grote investeerders opkopen van betaalbare woningen puur en alleen vanuit speculatief oogmerk ,  zoals voor AirBnB en verkamering (= opsplitsen in kleine verhuureenheden) moet tegengegaan worden. Juist met deze historisch ongekend lage rentestanden vliegt het flitskapitaal naar de woningmarkt en heeft daar een prijsopdrijvend en ontwrichtend effect op de gehele woningmarkt. 

Lees verder
21 september 2019

Lilian marijnissen: De lonen in het grote bedrijfsleven moeten met 5% omhoog.

Foto: SP

Voorafgaand aan Prinsjesdag presenteerden de SP  geen Troonrede, maar een Loonrede. Omdat het niet rechtvaardig is dat de winsten van bedrijven gigantisch zijn, maar veel werknemers daar niet hun eerlijke deel van krijgen. De lonen moeten dus omhoog.

Lees verder
12 september 2019

Enorme gezondheidsrisico''s door Tata en Schiphol

Foto: Redactie / RTL Nieuws / Foto: Redactie / RTL Nieuws

Vandaag publiceerde RTL Nieuws een vieze-lucht-en-herriekaart, gebaseerd op gegevens van het RIVM met als titel: ”Randstad bij vuilste gebieden Europa: ‘Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden’”. Naar aanleiding hiervan stelde de SP vragen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. SP-Statenlid Remine Alberts maakt zich ernstige zorgen: ‘Het provinciebestuur kan en mag niet langer doorgaan met voorrang verlenen aan de economie. Nu moet gezondheid leidend worden.’ Een Amsterdammer rookt ongemerkt vijf tot tien sigaretten per dag, volgens Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hij stelt verder dat door blootstelling aan stikstof, fijnstof en omgevingsgeluid in de Randstad tien tot vijftien keer meer mensen overlijden dan aan ongelukken in het verkeer. Het RIVM gaat uit van onderzoek dat aantoont dat vijf tot zes procent van alle ziekte en sterfte in Nederland is toe te schrijven aan milieufactoren als luchtvervuiling en omgevingsgeluid. Zorgwekkende cijfers. De hoogleraar is niet de enige die aan de bel trekt. Andere experts luidden al eerder de noodklok over bijvoorbeeld Schiphol: "Vliegverkeer moet veel meer onderwerp worden van de discussie. Wat mij betreft moeten we het niet hebben over uitbreiding, maar eerder over hoe we huidige gezondheidseffecten kunnen verminderen”, aldus Professor Lex Burdorf van het Erasmus MC. Ook Tata Steel wordt genoemd als één van veroorzakers van de sterke verhoging van het gezondheidsrisico. Het door de provincie verhogen van de norm, om Hoogoven 7 de norm niet te laten overschrijden, helpt daar niet bij. Hieronder treft u de vragen van SP-Statenlid Remine Alberts aan Gedeputeerde Staten: 1. Kent u het bericht? En heeft u kennis genomen van de kaart die daarin is opgenomen? 2. Waren de gegevens van het RIVM ook al bij de provincie bekend? Zo ja, sinds wanneer? 3. Hoe beoordeelt GS de uitspraak van hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, Onno va Schayck, dat het een enorm probleem is dat door blootstelling aan stikstof, fijnstof en omgevingsgeluid in de Randstad tien tot vijftien keer meer mensen overlijden dan aan ongelukken in het verkeer? 4. Hoe beoordeelt GS de uitspraak van professor Lex Burdorf van het Erasmus MC dat de kaart aantoont dat er veel meer aandacht moet komen voor de gezondheidseffecten van Schiphol? 5. Deelt u de mening van professor Burdorf dat er niet langer moet worden gepraat over uitbreiding (van Schiphol, maar ook van andere vervuilende elementen in de Randstad), maar over het kunnen verminderen van de huidige gezondheidseffecten? Zo ja, welke consequenties verbindt GS daar aan? Zo nee, graag een toelichting. 6. Ook Tata wordt genoemd als één van veroorzakers van de sterke verhoging van het gezondheidsrisico. Heeft GS met deze kennis nu spijt van het verhogen van de norm voor het uitstoten van stikstofoxide door Hoogoven 7, zoals PS per brief is meegedeeld en zoals genoemd wordt in het artikel in het Noord-Hollands Dagblad? 2) Zo ja, is dat reden voor GS om die normverhoging te herzien? Graag een toelichting. Zo nee, kan GS uitleggen dat door die normverhoging GS feitelijk NIET meewerkt aan het in stand houden van het gezondheidsrisico, zoals in het RTL-artikel genoemd? 7. De Randstad, in het bijzonder Amsterdam, heeft een uitstekend vestigingsklimaat voor allerhande bedrijven. Zo worden de aanwezigheid van veel natuur in de nabije omgeving, een groot cultureel aanbod en de rijkelijk talrijk aanwezige hoogopgeleiden genoemd. Deelt GS de mening dat een sterk verhoogd gezondheidsrisico afbreuk doet aan dat uitstekende vestigingsklimaat? Graag een toelichting. 1) Het bericht van RTL Nieuws: "Randstad bij vuilste gebieden Europa: 'Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden'" 2) Het bericht van NHD: "Hoogoven 7 kan niet aan Europese norm voor stikstofoxide voldoen, dus provincie Noord-Holland verhoogt de norm"

Lees verder
3 augustus 2019

ENQUÊTE: 'BEZOEKERS HET TWISKE AAN HET WOORD'

Foto: naamloos

Het Twiske is al tijden onderwerp van gesprek. Een ondernemer wil er een camping realiseren, een festivalorganisatie wil er een driedaags evenement organiseren en de bezoekers willen er vrij gebruik van kunnen maken. Het beschermd natuurgebied staat onder druk.

Lees verder
30 juni 2019

"Geld dat is bedoeld voor de zorg, moet ook besteed worden aan de zorg"

Foto: KRO/NCRV / Reporter Radio en Follow the Money 174

KRO/NCRV heeft samen met Reporter Radio en Follow the Money 74  zorginstellingen ontdekt die meer dan tien procent winst maken.

Lees verder

Pagina's